Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetových stránek Lekarna Online v ČR se vztahují na prodej výrobků a služeb objednaných zákazníkem na Lekarna Online v ČR.com přes internet.

1. Pravidla a podmínky prodeje.

Všeobecné obchodní podmínkyzákazníka platí jen pokud s nimi Lekarna Online v ČR výslovně písemně souhlasí. Smlouva mezi zákazníkem a Lekarna Online v ČR je platná jenom po souhlasu zákazníka s obchodními podmínkami. Objednávky a platby probíhají přes zabezpečené a šifrovavé připojení SSL. Jakmile objednávka bude odeslána zákaznikoví přijde potvrzení na email. Před odesláním objednávky zákazník si přečte obchodní podmínky a pokud akceptuje je, bude uzavřena smlouva mezi Lekarna Online v ČR a zákazníkem. Lekarna Online v ČR odesílá zboží do celého světa.

2. Nabídka a dostupnost zboží.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Seznam zboží uvedený na našich stránkách se dá koupit ze stránek Lekarna Online v ČR. Nicméně, pokud z nějakých důvodů objednané zboží nemůže být dodáne, budete o tom samozřejmě informováni.

3. Popis zboží.

Lekarna Online v ČR si vyhrazuje právo kdykoli změnit informace (zejména údaje, obrázovky, hmotnost / rozměr atd). Zboží se může svým vzhledem trochu lišit od znázorněného obrázku z důvodu reklamních účelů.

4. Ceny a platební podmínky

Uvedené ceny nezahrnují náklady na dopravu a také jsou bez DPH (19%). Zákazník neplatí DPH, protože jde o mezinárodním obchodě přes internet. Zákazník musí zaplatit do 14 dnů od data vystavení faktury. V případě, že nedojde ke včasnému zaplacení jednotlivé faktury za zboží ve stanovené lhůtě, objednávka bude považována za nezaplacenou. Po 7 dnech kontaktujeme Vás telefonicky nebo e-mailem. Zaměstnanec zákaznického servisu upřesní, zda ještě stále chcete získat vybrané zboží. Pokud nebude možné kontaktovat zákazníka telefonicky nebo e-mailem, bude objednávka automaticky zrušena.

5. Dopravní náklady

Lekarna Online v ČR poskytuje dopravu zdarma, ale expresní doručení stojí 12 EUR.

6. Dodací podmínky

Dodací lhůta. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení objednávky zákazníka. V případě nepředvídaných okolností webové stránky Lekarna Online v ČR si vyhrazují právo poskytovat služby nebo dodávat zboží. V případě vyšší moci (přírodní katastrofy, válečný stav, stávka, výpadky výroby, výpadky v dopravě aj.) nebo jiných mimořádných událostí, za které není prodávající odpovědný, je oprávněn po dobu trvání a existence vyšší moci dodávku omezit nebo zastavit. V případě, že doba trvání vyšší moci přesáhne 14 pracovních dnů, jsou strany oprávněny od smlouvy odstoupit. V tomto případě zákazník dostane zpět peníze zaplacené za zboží nebo služby.

Objednávka je zdarma doručena do 8 – 13 dnů. Expresní doručení trvá 3–7 pracovních dnů. Jestliže dodací lhůta bude prodloužena z jakýkoliv důvodů, zákazník bude o tom informován.

7. Storno objednávky a důsledky

Zákazník má právo od uzavřené smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodů do 14 dnů od její uzavření. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě (např. faxem nebo e-mailem). Lhůta začíná po obdržení tohoto poučení v písemné formě, ne však před dodáním zboží příjemci (při návratné dodávce zboží stejného druhu ne před dodáním první dílčí dodávky) a rovněž ne před splněním našich informačních povinností dle § 246 odst. 2b souvisí s § 1 odst. 1 a 2 EGBGB, , jakož i našich Lekarna Online v ČR povinností dle § 312e odst. 1 A EGGB, bod 246 odst. 3 EGGB. K dodržení lhůty k odvolání stačí včasné odeslání odvolání nebo věci. Odvolání je potřeba směrovat na naši adresu Konsekwencje odwołania:Následky odvolání

V případě účinného odvolání se vzájemně přijatá plnění musí vrátit a případně získané užitky (např. úroky) vydat. Nemůžete-li nám přijaté plnění zcela anebo částečně vrátit, nebo můžete vrátit pouze ve zhoršeném stavu, musíte nám případně do té míry poskytnout náhradu hodnoty. Při přenechání věcí to neplatí, je-li důvodem zhoršení stavu zboží výlučně jeho zkoušení - jak by to bylo možné např. v obchodě (při zataveném zboží nesmí být odstraněna fólie). Jinak můžete povinnosti nahradit hodnoty za vzniklé zhoršení věci, která byla uvedena do užívání v souladu s určeným účelem, zabránit tak, že věc nebudete užívat jako své vlastnictví a upustíte ode všeho, co by snižovalo její hodnotu. Věci, které je možno poslat v balíku, je třeba poslat zpátky na riziko Lekarna Online v ČR.

Vrácení zboží pro zákazníka je bezplatné. Přijetí nedostatečně vyplacených nebo nevyplacených zpětných zásilek bude odmítnuto. Zboží nevhodné k zasílání v balíku bude u Vás vyzvednuto. Platební závazky musí být splněny v průběhu 60 dnů. Lhůta pro zákazníka začíná plynout odesláním vyjádření odvolání nebo odesláním zboží a pro Lekarna Online v ČR jejich přijetím.

8. Vrácení zboží

V souladu s právními předpisy zákonů Evropské unie o výdeji a prodeji léčiv, lékárna nesmí prodané léky vzít zpět a vrátit peníze. Nicméně, v některých případech uvedených v § 7, zákazník může vrátit objednané výrobky.

9. Vlastnictví

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení vlastnictvím Lekarna Online v ČR

10. Odpovědnost

Lekarna Online v ČR odpovídá za vady dodaného zboží pouze v těch případech, pokud kupující nepoužíval zboží v rozporu s návodem k obsluze, případně v rozporu s pokyny prodávajícího. Lekarna Online v ČR také odpovídá za vady zboží, pokud byly způsobene při jejich zabalení v Lekarna Online v ČR. Pokud vady zboží způsobené přepravou, odpovědnost za to nese společnost poskytující dopravní služby.

11. Ochrana osobních údajů

Pro řádné vyřízení Vaší objednávky potřebujeme znát Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje budou považovány za důvěrné a nejsou poskytovány třetím stranám.